Informace o historii, stavebním vývoji a majitelích zámku

Zámek Náchod na hranici mezi Českou republikou a Polskem byl založen jako gotický hrad v polovině 13. století, později přestavěn na renesanční zámek a následně barokně upraven. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili čeští králové, Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolomini, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe.