Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ivan Češka

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 452 123, 723 468 183
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Ratibořice
Ratibořice 1/, Ratibořice 55203
Po dokončení studia elektrotechniky a automatizace působil ve školství, nicméně nadále se věnoval svému dlouholetému koníčku: historii a pomocným vědám historickým. Od počátku roku 1995 pracoval jako správce (kastelán) soukromých památkových objektů - zámku v Novém Městě nad Metují a hradu Frymburk u Nového Hrádku. Po absolvování nástavbového oborového studia památkové péče současně působil také jako jmenovaný konzervátor státní památkové péče pro správní obvod Nového Města nad Metují. Od roku 1996, jako zakládající člen, zastával po zvolení též 12 roků funkci předsedy Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.   Od 1. 4. 2008 je jmenován správcem památkových objektů - kastelánem Státního zámku Ratibořice a zříceniny hradu Vizmburk. V rámci NPÚ dále pracuje v různých komisích a od roku 2012 je členem předsednictva profesního sdružení pracovníků památkové péče „Památky 2000“.  Od 16. 12. 2013 je též zvoleným předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti „Centrum rozvoje Česká Skalice“. Od 31. 10. 2023 jmenován kastelánem státního zámku Náchod na dobu určitou – do 31. 3. 2024, nebo do nástupu nového kastelána po řádném výběrovém řízení.