Oprava schodiště u úřednického traktu

Pravidelní návštěvníci náchodského zámku si možná všimli, že se v létě „něco dělo“ u úřednického traktu – konkrétně u venkovního schodiště na V. nádvoří.

Jak se píše v restaurátorském záměru, bylo „naprosto nezpůsobilé pro běžný provoz. Jeho technický stav je havarijní.“

Stav schodiště už byl opravdu životu nebezpečný – a proto jsme se letos rozhodli pustit do jeho opravy.

Po restaurátorském průzkumu a schválení postupu prací ze strany příslušných památkářek došlo na čištění a odstranění nevhodných druhotných tmelů a spár.

Celé těleso schodiště pak bylo zdokumentováno, rozebráno, označeno, byly vybrány kamenné prvky vytipované v areálu zámeckého kopce k druhotnému použití.

Schodiště bylo nově vyzděno dle původních principů. Rozvolněné a rozlámané stupně stejně jako chybějící partie byly opraveny, popřípadě nahrazeny. Dochované kovové zábradlí bylo náležitě ošetřeno, natřeno dle požadavků památkářů, osazeno a zalito do pískovcových stupňů a desek olovem. Finální úpravou pak byly lokální retuše sloužící ke sjednocení celkového vzhledu.

Chtěli bychom moc poděkovat především kolegovi z ŃPÚ, územní památkové správy na Sychrově, restaurátorovi Petru Novotnému, který opravu provedl a koordinoval. Dík patří i zapojeným kolegům správy náchodského zámku.

Věříme, že z opraveného schodiště budete mít stejnou radost jako my. A třeba se tak stane (po loňské opravě průjezdu) další vlaštovkou signalizující lepší časy úřednického traktu, který by si bezesporu celkovou obnovu zasloužil.