Dlouhodobé přání města a Státního zámku Náchod se splnilo – Zámecký kopec se po rozsáhlé revitalizaci zpřístupnil veřejnosti

Od roku 2014 se ve spolupráci Národního památkového ústavu, Územní památkové správy na Sychrově a Města Náchod pracovalo na projektu revitalizace tzv. Zámeckého kopce, jehož stav byl velmi tristní. Samotné práce započaly v roce 2020 a právě dnes, za přítomnosti mnoha čestných hostů včetně paní Zemanové, manželky prezidenta, čelních představitelů Národního památkového ústavu a starosty města Náchod se obnovený kopec zpřístupnil veřejnosti.

„Jsem velmi rád, že se revitalizace uskutečnila. Občané města i turisté mají možnost procházky a odpočinku de facto u centra města, přímo u zámku, navíc relaxu doplněného i o možnou prohlídku středověkého opevnění, což je skutečně rarita. Děkuji všem, kdo se na obnově podílel a také velmi děkuji vedení města za budoucí spoluúdržbu kopce, která bude samozřejmě náročná nejenom z hlediska prací a činností, ale také z pohledu financí“, podotýká Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož vedení náchodský zámek spadá.

Předmětem a cílem projektu bylo propojení areálu Státního zámku Náchod s centrem města. Muselo tak dojít ke geotechnickému zajištění svahů před sesuvy, došlo k řízenému odvodnění kopce, byly odstraněny napadané a náletové dřeviny – kopec byl de facto celý zakryt porostem, řada cest byla neschůdných. Kromě zeleně došlo k obnově cestního systému, byly vybudovány pochozí lávky, schodiště, ale také vyhlídky a odpočinkové zóny, nové osvětlení a závlahový systém v Idiných sadech, jenž bude napojen na nově osazenou akumulační nádrž, která bude zásobována dešťovou vodou, která je svedena z části střech a nádvoří náchodského zámku. Došlo k zrestaurování třech hlavních artefaktů Zámeckého kopce – busta princezny Idy, křížek Schaumburg-Lippe a původního kamenného podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého včetně osazení kopie původní sochy, jež v místě chyběla od roku 1954.

Byly vysazeny nové jabloňové, hrušňové a třešňové sady, návštěvníci se mohou těšit také na novou lipovou alej, která dostala název Schaumburg-Lippe po posledních šlechtických majitelích náchodského zámku a která lemuje obnovené hlavní přístupové schodiště na jižním svahu Zámeckého kopce s nástupem za hotelem U Beránka. Z velké části byla obnovena jednostranná javorová alej podél přístupové cesty vedoucí na zámek v západní části kopce v tzv. „Chrastince“ a nahradila tak již dožívající původní jednověkou alej. Ke všem pracím souvisejícím s faunou a flórou byli přizváni odborníci, arboristé například rozmístili 40 ptačích a 20 netopýřích budek a z pokácených stromů s dutinami založili broukoviště, které je umístěno v „Chrastince“. Za zmínku také stojí využití technologie „hydroosevu“, která byla využita při zakládání rozsáhlých lučních trávníků či ve špatně dostupných lokalitách.

Projekt byl financován Ministerstvem kultury z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Obdržená částka 197 milionů korun byla uvolňována postupně, kdy příjemcem dotace byl Národní památkový ústav. Celkové náklady se ale vyšplhaly na celkových 238,5 mil. Kč včetně DPH, které byly hrazeny z prostředků Ministerstva kultury. Tyto vícenáklady byly způsobeny situací na trhu se stavebním materiálem v a po období covidu, objevily se taktéž nečekané vícepráce vzniklé potřebou reagovat na skutečný průběh skalního podloží po odstranění zeminy a tím nutné změně v harmonogramu i postupu prací, významnou položkou v rozpočtu a to i z hlediska potřebné úpravy architektonické koncepce byly práce související s archeologickým nálezem na tzv. Vysokých šancích – byla zde objevena středověká bašta, jejíž datace je dle archeologů odhadována na přelom 15. - 16. století. Bašta byla součástí opevnění a chránila přístup do hradu od severu. Tento nález byl zakonzervován a jeho nadzemní část bude veřejnosti přístupná.

Generálním dodavatelem byla litoměřická firma Gardenline s.r.o. Generálním projektantem byla královehradecká firma New Visit s.r.o.

Projekt umožní občanům a návštěvníkům města Náchoda využít kopec pro relaxační procházky, odpočinek i prohlédnout si město z výšky.

„Samotná realizace obnovy Zámeckého kopce je pro nás Náchoďáky doslova splněným snem. Obnova parkové úpravy, která je svou polohou přímo v centru města rozhodně ojedinělá, představuje nejen velmi důležité zatraktivnění náchodského zámku pro turisty, ale zejména v této době tolik důležitou možnost pro relaxaci a procházky místních obyvatel. Výhledy, které se zde nově nabízejí, ohromí i ty největší patrioty. Na nás je teď, abychom současnou podobu zachovali i pro další generace a já věřím, že ve vzájemné spolupráci s NPÚ se to podaří, stejně jako tomu bylo v průběhu realizace stavby, kdy město Náchod bylo aktivním partnerem ve všech dílčích projektech. Je to obrovský kus dobře odvedené práce velkého množství lidí a jsem přesvědčen, že to nesmírné úsilí, které realizaci předcházelo, stálo za to. Slova díků, nejen mých, ale nás všech, kteří budeme tento veřejný prostor využívat, patří všem, kdo se na obnově Zámeckého kopce podíleli. Jednoduše, je to ten největší vánoční dárek, který si Náchod letos ‚rozbalí‘ “, uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Statistické zajímavosti z obnovy: Celková délka cest je zhruba 2445 metrů, celková délka všech druhů zábradlí je odhadem 960 metrů. Je zde 505 kamenných schodů, ocelové schodiště z Karlova náměstí má 235 schodů, ocelových schodů je celkem 379. Bylo vysázeno přes 250 stromů, z toho 160 ovocných a 35 tisíc rostlin. Na kopci je rozmístěno 43 laviček a 15 odpadkových košů. V prostoru stavby bylo použito 158 tun oceli a asi 650 m3 betonu.

Zámecký kopec sloužil v minulosti pastevcům, v polovině 19. století byl osázen ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3