Na náchodském zámku se zpřístupňuje nově pojatý prohlídkový okruh – návštěvníci se seznámí s rodem Schaumburgů

Dnešního dne byl za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové a dalších čestných hostů otevřen nový prohlídkový okruh na zámku v Náchodě, který představuje historii posledních šlechtických majitelů – rodu Schaumburg-Lippe. Tento výběrový okruh navazuje na reinstalovaný okruh Zámek za Piccolominiů, který byl veřejnosti představen v červnu.

„Náchodský zámek prochází v poslední době významnou proměnou, a to jak interiérovou a exteriérovou, tak i personální. Nová kastelánka připravila letos pro návštěvníky dva nové prohlídkové okruhy, druhým rokem zde probíhá také revitalizace zámeckého kopce, která fakticky i vizuálně propojí zámek s městem a další stavební obnovy jsou v plánu. I díky těmto aktivitám se zámek stal jedním z hlavních turistických cílů regionu a já věřím, že v dalších letech bude jeho obliba dále narůstat,“ sdělila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Nový prohlídkový okruh reflektuje působení rodu Schaumburg-Lippe ve druhé polovině 19. století na náchodském panství. To roku 1842 zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe za 2 500 000 zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta a založil tak náchodskou sekundogenituru rodu. Sňatkem Vilémova syna Bedřicha s dánskou princeznou Luisou došlo v závěru 19. století k opětovnému spříznění rodu s dánskou královskou rodinou. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce 2. světové války. 21. 6. 1945 jim byl všechen majetek zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.

Autorem libreta nové trasy je Petr Ťažký, kurátor z Územní památkové správy na Sychrově  a na reinstalaci se velkou měrou podílela také kastelánka Iva Bártová: „Návštěvníky zavedeme do knížecího apartmá Viléma Karla Augusta a jeho ženy Bathildis Amalgunde, ale také do pokojů jejich osmi dětí, denní místnosti služebnictva či do pokoje Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, hlavního spojovacího prvku rodinných osudů. Právě zde Jiří Guth-Jarkovský započal po studiích svou kariéru – a to jako vychovatel knížecích dětí. Své nově nabité znalosti a zkušenosti posléze zúročil jako překladatel, spisovatel i jako uznávaný odborník na etiketu a vhodné chování. V celkem čtrnácti místnostech bude moci návštěvnická veřejnost poodhalit tajemství životních osudů jednoho z nejvýznamnějšího, byť často opomíjeného šlechtického rodu. Návštěvníci také jistě ocení bohatost a rozmanitost dochovaného původního kmenového mobiliáře, který byl dosud uložen v depozitářích“.

Při tvorbě libreta a následné instalaci bylo vycházeno z historických dobových fotografií, inventářů a zápisků Jiřího Gutha-Jarkovského. Realizační tým: Petr Ťažký (ÚPS Sychrov), Iva Bártová (kastelánka objektu), Jiří Germain, Alena Novotná, Monika Stolínová (zámek Náchod), Martin Havlíček (ÚOP Josefov) a další, konzultace Petr Weiss (kastelán zámku Litomyšl) a členové Komise pro interiérové instalace při ÚPS Sychrov pod vedením Miloše Kadlece, ředitele Územní památkové správy na Sychrově.

Do budoucna se v rámci tohoto nového okruhu počítá s výmalbou západního křídla a chodeb, zajištěním zastínění a také instalací prezentace Schaumburgy získaných řádů, mincí a vyznamenání. Toto doplnění by bylo novinkou pro sezonu 2022.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Ing. arch. Iva Kysilková

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 762
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Náchod
Zámek 1282/, Náchod