Karel Kotas 1894–1973

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Brno – Ostrava

Jazyk:

česky, anglicky

Jazyk resumé:

anglicky, česky

Počet stran:

198

ISBN:

978-80-88240-24-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

Monografii distribuuje Spolek Obecní dům v Brně prostřednictvím sítě KOSMAS.

Publikace Karel Kotas 1894–1973 představuje tvorbu jednoho z předních, dosud spíše opomíjených architektů, spojených především s obdobím 20. a 30. let 20. století. Karel Kotas po studiích na vídeňské akademii u Leopolda Bauera a na akademii pražské u Jana Kotěry se záhy zapojil do projekční činnosti, avšak jako samostatný tvůrce se etabloval teprve ve 2. polovině 20. let v Moravské Ostravě. Ve 30. letech realizoval své projekty i v Praze a Brně, takže během dvou desetiletí ovlivnil podobu tří největších měst tehdejšího Československa, jeho realizace najdeme i v Teplicích nad Bečvou, Bystřici pod Hostýnem a jinde. Ve své architektuře zprvu spojoval principy moderny a nového klasicismu, následně byl ovlivněn purismem a funkcionalismem, vždy však s důrazem na uměleckou stránku tvorby a jistou umírněnost výrazu. Ve svém díle reflektoval moderní tendence a současně ctil tradiční městské prostředí. Kniha nabízí výkladové kapitoly Petra Pelčáka, Martina Strakoše a Jana Galety, soubor článků K. Kotase, chronologicky řazený a obrazovými materiály bohatě vybavený katalog Kotasova díla, přehledové kapitoly o jeho životě a tvorbě, seznam pramenů a literatury i závěrečné resumé. Kotasovo dílo, jak jej představili editoři svazku, inspiruje v několika rovinách. Uměl velmi dobře řešit kompoziční i dispoziční stránku architektonických úkolů. Inspiroval se jak u svých učitelů, tak i v prostředí nové architektury západní Evropy, zvláště v Itálii a Francii. Pracoval s nejrůznějšími materiály a to jak v návrzích interiérů, tak i při řešení fasád. Výraz svých staveb dotvářel uměleckými díly, uplatněnými tak, aby se stala integrální součástí architektury. Byl činný v uměleckých spolcích a názorově setrvale reprezentoval odkaz první republiky. To jsou inspirativní součásti Kotasova života a díla, k nimž publikace poskytuje přístup a výklad.

Obsah:

Karek Kotas – architekt jiné moderny / Preface: Karel Kotas – Architect of a Different Modernism (Petr Pelčák)

Karel Kotas: architekt moderní mentality / Karel Kotas: the Architect of Modern Mentality (Martin Strakoš)

Kotasovy stavby pro Brno / Kotas´Buildings for Brno (Jan Galeta)

Texty Karla Kotase / Texts by Karel Kotas

  • Za Janem Kotěrou / A Tribute to Jan Kotěra
  • Estetika města a budoucí stavební vzhled Mor. Ostravy / Aesthetics of a City and the Future Urban Appearance of Moravská Ostrava
  • Obchodní dům / The Department Store
  • Vlastní rodinný dům / Own Family Home
  •  Obchodní a obytný dům „Černý pivovar“ pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtá v Praze / Commercial and Residential Building „The lack Brewery“ of the Riunione Adriatica di Sicurtá Insurance Company in Prague
  • Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtá v Praze / Residential and Commercial Building of the Riunione Adriatica di Sicurtá Insurance Company in Prague
  • Rodinný dům „Na Hřebenkách“ / Family house at „Na Hřebenkách“
  • Obchodní a kancelářská budova v Praze 1, Perlová ulice / Commercial and Office Building in Prague 1, Perlová Street

Dílo Karla Kotase / Work of Karel Kotas

Martin Strakoš, Biografie, soupis díla, bibliografie / Biography, List of Works, Bibliography

Martin Strakoš, Resumé / Summary

Seznam obrazových příloh a jejich zdrojů / Credits

 

Ukázky z knihy:


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat