Návštěvní řád

parku a zahrady zámku Náchod

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

 

Návštěvní řád

parku a zahrady Státního zámku Náchod

Zámecký park (dále jen „park“) a Piccolominská zahrada (dále jen „zahrada“) jsou součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Park i zahrada uchovávají přírodovědné a historické hodnoty, návštěvníkům slouží k odpočinku a jako zdroj poučení.

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1.      Park je veřejnosti volně přístupný.

2.      Piccolominská zahrada je otevřena:

             duben, říjen – víkendy a svátky 10.00 – 15.00

             květen, červen, září – Út – Ne  9.00- 16.00

             červenec, srpen – Út – Ne 9.00 – 17.00

             listopad – březen – zahrada pro veřejnost uzavřena

3.      Návštěvní doba zahrady může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní, či bezpečnostní situace.

4.      Za tmy, sněhu, náledí, déle trvajících deštích a při silném větru je vstup do parku pouze na vlastní nebezpečí.

Článek 2 – VSTUPNÉ

1.      Vstup do parku i zahrady je pro návštěvníky zdarma.

Článek 3 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.      Prohlídka i pobyt v parku i zahradě je individuální.

 

Článek 4 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK

1.      V celém areálu zámeckého parku i zahrady je zakázáno:

a) Požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, nebo požití drogy je přístup do parku i zahrady zakázán.

b) Kouřit, rozdělávat a používat otevřený oheň.

c) Jakýmkoli způsobem poškozovat vegetaci a ostatní majetek, psát nebo malovat po zdech, skalách či stromech.

d) Nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata.

e) Jezdit a parkovat motorovými vozidly a na jízdních kolech, koloběžkách apod., pokud k tomu nejsou přímo vyznačené cesty.

f) Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové chodníky, trhat květiny, otrhávat květy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech, přelézat a podlézat plot, lovit zvěř a ptactvo, ubližovat a zabíjet faunu zde se nacházející, jakýmkoli způsobem poškozovat flóru zde se nacházející.

g) Odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše.

h) Koupat se, tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat a lyžovat.

i) Létat s drony v celém areálu zámku, případné výjimky povoluje správa zámku.

j) Jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.

Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav s územní památkovou správou na Sychrově, Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov.

2.      Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Ing. arch. Iva Bártová, vedoucí správy státního zámku v Náchodě 

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově

Ke stažení:

Navstevni rad parku a zahrady.pdf